Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

 • Carl-Erik Eriksson
  eldre
  helse
  kultur
  livsglede for eldre
  sykehjem
  velferd
  Tirsdag 9. desember var det Tempe Helse- og velferdssenter sin tur til å feire sin livsglede-sertifisering. Kommunaldirektør Helge Garåsen. - Det er en virkelig en stor glede å se Tempe Helse- og velferdssenter i mål med denne sertifiseringen. De har vært i en vanskelig omstillingsperiode, og en slik sertifisering krever en formidabel innsats av ledelse og ansatte.
 • Carl-Erik Eriksson
  Bygg og anlegg
  Helse - og velferdssenter
  Kommunal bygning
  Tjenestested
  Offisiell åpning av Ladesletta Helse- og velferdssenter. Kommunaldirektør Helge Garåsen. - Det er et fantastisk løft å få avviklet tosengs-rommene. Dette er en milepæl i helstetjenesten i Trondheim.
 • Carl-Erik Eriksson
  administrasjon
  innovasjon
  kraftsamling
  ledelse
  ledersamling
  styringskraft
  Rådmannen sier: Samlingen er startskuddet for en ny form for samhandling mellom deg som leder, ditt lederteam og rådmannen. Hvert år vil det gjennomføres tre samlinger med ulikt innhold. I mai snakker vi om oppdraget vårt og rammene for dette. Samlingen i november vil ha vekt på deling av gode eksempler og fremming av innovativ praksis. Mellom disse samlingene vil det være en samling med tema ledelse, der vi ser på hva slags lederskap som er egnet til å løse oppdraget. Kommunaldirektør Helge Garåsen
 • Carl-Erik Eriksson
  livsglede for eldre
  eldre
  helse
  helse- og velferdssenter
  livsglede
  sertifisering
  sykehjem
  Munkvoll helse- og velferdssenter ble Livsglede-sertifisert. Kommunaldirektør Helge Garåsen.
 • Carl-Erik Eriksson
  demens
  helse
  helseteknologi
  velferd
  Trondhjems hospital - åpning av ny demensavdeling. Kommunaldirektør Helge Garåsen overleverte blomster til en av initiativtakerne til den nye senteret, vernepleier Aina Gulliksen: -Jeg synes det er fantastisk at Norges eldste omsorgsinstitusjon er så langt framme når det gjelder utvikling av nye tjenester.
 • Carl-Erik Eriksson
  administrasjon
  ledelse
  strategikonferanse
  Strategikonferansen 2013 på Hell. Kommunaldirektør Helge Garåsen.
 • Carl-Erik Eriksson
  administrasjon
  ledere
  ledergruppe
  rådmann
  Carl-Jakob Midttun, Einar Aassved Hansen, Helge Garåsen. F.v. Morten Wolden, Hilde Skybakmoen, Rådmann Stein Ytterdahl, Elin Solbu.
 • Carl-Erik Eriksson
  administrasjon
  ledere
  ledergruppe
  rådmann
  Carl-Jakob Midttun, Einar Aassved Hansen, Helge Garåsen. F.v. Morten Wolden, Hilde Skybakmoen, Rådmann Stein Ytterdahl, Elin Solbu.
 • Carl-Erik Eriksson
  Bygg og anlegg
  eldre
  helse
  Helse - og velferdssenter
  helse-og velferdssenter
  Kommunal bygning
  sykehjem
  Tjenestested
  Kattem helse- og velferdssenter ble offisielt åpnet 04. november 2010. Bygget er på 6000 kvadratmeter, har 48 rom, dagsenter, frisør, lege, fotpleier og stillerom. Kommunaldirektør Helge Garåsen.
 • Carl-Erik Eriksson
  administrasjon
  konferanse
  kraftsamling
  ledelse
  ledersamling
  styringskraft
  Tema for Kraftsamlingen 17. november var innovasjon og universitetskommunen Trondheim. Kommunaldirektør Helge Garåsen
 • Carl-Erik Eriksson
  avtale
  helse
  omsorg
  pasientjournal
  Trondheim kommune og Helse Midt-Norge har inngått en samarbeidsavtale om en ny elektronisk pasientjournal. Alle kommuner i Midt-Norge er dermed representert i prosjektet Helseplattformen, som er etablert for å anskaffe en felles journalløsning for alle ledd i helsetjenesten. Trondheim kommune har vært tungt inne i prosjektet helt fra start. Bildet: Stig A. Slørdal (t.v.) og Helge Garåsen
 • Carl-Erik Eriksson
  avtale
  helse
  omsorg
  pasientjournal
  Trondheim kommune og Helse Midt-Norge har inngått en samarbeidsavtale om en ny elektronisk pasientjournal. Alle kommuner i Midt-Norge er dermed representert i prosjektet Helseplattformen, som er etablert for å anskaffe en felles journalløsning for alle ledd i helsetjenesten. Trondheim kommune har vært tungt inne i prosjektet helt fra start. Bildet: Stig A. Slørdal (t.v.) og Helge Garåsen
 • Carl-Erik Eriksson
  direktører
  ledelse
  rådmann
  rådmannens ledergruppe
  Kommunaldirektør for byutvikling Einar Aassved Hansen Kommunaldirektør for helse og velferd Helge Garåsen Kommunaldirektør for kultur og næring Ola By Rise Kommunaldirektør for finansforvaltning Olaf Løberg Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning Gunn Røstad rådmann Morten Wolden Kommunaldirektør for organisasjon Elin Rognes Solbu
 • Carl-Erik Eriksson
  administrasjon
  direktører
  ledelse
  rådmann
  Kommunaldirektør for helse og velferd Helge Garåsen Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning Gunn Røstad Fungerende kommunaldirektør for kultur og næring Knut Kvaran Kommunaldirektør for organisasjon Elin Rognes Solbu Fungerende Rådmann Olaf Løberg Kommunaldirektør for byutvikling Einar Aassved Hansen
 • Carl-Erik Eriksson
  administrasjon
  konferanse
  ledelse
  seminar
  strategikonferanse
  Strategikonferansen 2014 på Hell hadde tema " Innovasjon - bare tull eller ekte gull? ". Kommunaldirektør Helge Garåsen
 • Carl-Erik Eriksson
  direktører
  rådmann
  Kommunaldirektør for kultur og næring Morten Wolden, kommunaldirektør for helse- og velferd Helge Garåsen, rådmann Elin Rognes Solbu, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning Jorid Midtlyng, kommunaldirektør for organisasjon Anne Behrens, kommunaldirektør for finansforvaltning Carl-Jakob Midttun, kommunaldirektør for byutvikling Einar Aassved Hansen
 • Carl-Erik Eriksson
  helse
  kommunaldirektør
  kommuneoverlege
  Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim kommune. Dette er et pressebilde, som kan benyttes fritt i forbindelse med redaksjonell omtale av Trondheim kommune og by. Trondheim kommune skal alltid oppgis som kopiretthaver.