Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • 20171207 cle 002.jpg
  administrasjon
  kommunaldirektør
  ledelse
  Kommunaldirektør Olaf Løberg
  Carl-Erik Eriksson
 • 20171207 cle 003.jpg
  administrasjon
  kommunaldirektør
  ledelse
  Kommunaldirektør Olaf Løberg
  Carl-Erik Eriksson
 • 20170320 cle 001.jpg
  direktører
  ledelse
  ledergruppa
  ledergruppen
  rådmann
  rådmannens ledergruppe
  Kommunaldirektør for helse og velferd, Helge Garåsen, Kommunaldirektør for byutvikling, Einar Aassved Hansen, Kommunaldirektør for kultur og næring Ola By Rise Kommunaldirektør for finansforvaltning Olaf Løberg Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Camilla Nereid, Rådmann Morten Wolden, Kommunaldirektør for organisasjon, Elin Rognes Solbu
  Carl-Erik Eriksson
 • 20161117 cle 017.jpg
  administrasjon
  konferanse
  kraftsamling
  ledelse
  ledersamling
  styringskraft
  Tema for Kraftsamlingen 17. november var innovasjon og universitetskommunen Trondheim. Kommunaldirektørene samtaler med Rådmannen. Helge Garæsen, Einar Aasved Hansen, Elin Rognes Solbu, Morten Wolden, Olaf Løberg, Ola By Rise
  Carl-Erik Eriksson
 • 20160829 cle 001.jpg
  direktører
  ledelse
  ledergruppa
  ledergruppen
  rådmann
  rådmannens ledergruppe
  Kommunaldirektør for finansforvaltning Olaf Løberg Kommunaldirektør for helse og velferd Helge Garåsen Kommunaldirektør for kultur og næring Ola By Rise Kommunaldirektør for byutvikling Einar Aassved Hansen Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning Gunn Røstad rådmann Morten Wolden Kommunaldirektør for organisasjon Elin Rognes Solbu
  Carl-Erik Eriksson
 • 20160215 cle 001.jpg
  direktører
  ledelse
  rådmann
  rådmannens ledergruppe
  Kommunaldirektør for byutvikling Einar Aassved Hansen Kommunaldirektør for helse og velferd Helge Garåsen Kommunaldirektør for kultur og næring Ola By Rise Kommunaldirektør for finansforvaltning Olaf Løberg Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning Gunn Røstad rådmann Morten Wolden Kommunaldirektør for organisasjon Elin Rognes Solbu
  Carl-Erik Eriksson
 • 20151112 cle 010.jpg
  administrasjon
  konferanse
  kraftsamling
  ledelse
  ledersamling
  styringskraft
  Hovedtema under ledersamlingen i november var flyktningsituasjonen. Vi opplever en ekstraordinær situasjon som krever en ekstraordinær innsats av alle oss som jobber i kommunen. Det var hovedbudskapet fra både rådmann og ordfører. Konstituert rådmann Olaf Løberg
  Carl-Erik Eriksson
 • 20151112 cle 008.jpg
  administrasjon
  konferanse
  kraftsamling
  ledelse
  ledersamling
  styringskraft
  Hovedtema under ledersamlingen i november var flyktningsituasjonen. Vi opplever en ekstraordinær situasjon som krever en ekstraordinær innsats av alle oss som jobber i kommunen. Det var hovedbudskapet fra både rådmann og ordfører. Konstituert rådmann Olaf Løberg
  Carl-Erik Eriksson
 • 20151112 cle 007.jpg
  administrasjon
  konferanse
  kraftsamling
  ledelse
  ledersamling
  styringskraft
  Hovedtema under ledersamlingen i november var flyktningsituasjonen. Vi opplever en ekstraordinær situasjon som krever en ekstraordinær innsats av alle oss som jobber i kommunen. Det var hovedbudskapet fra både rådmann og ordfører. Konstituert rådmann Olaf Løberg
  Carl-Erik Eriksson
 • 20151109 cle 001.jpg
  administrasjon
  direktører
  ledelse
  rådmann
  Kommunaldirektør for helse og velferd Helge Garåsen Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning Gunn Røstad Fungerende kommunaldirektør for kultur og næring Knut Kvaran Kommunaldirektør for organisasjon Elin Rognes Solbu Fungerende Rådmann Olaf Løberg Kommunaldirektør for byutvikling Einar Aassved Hansen
  Carl-Erik Eriksson
 • 20151029 cle 049.jpg
  flyktninger
  idédugnad
  innvandrere
  integrering
  "Over 300 personer hadde tatt turen til Scandic Hotell på Lerkendal, noen på vegne av en organisasjon, noen fra næringslivet og noen som privatpersoner. Alle med det til felles at de ønsker å bidra til en best mulig integrering av flyktninger i Trondheim. Kommunen skal bosette minst 1100 flyktninger innen utgangen av neste år og ønsker gode ideer i arbeidet med å bosette og integrere. Initiativet til idédugnaden kommer fra politikerne i formannskapet." Konstituert rådmann Olaf Løberg
  Carl-Erik Eriksson
 • 20151029 cle 016.jpg
  administrasjon
  arbeidsmiljø
  arbeidsmiljødagen
  ledelse
  Den årlige arbeidsmiljødagen var for anledningen flyttet til Scandic Lerkendal, der ca. 500 verneombud, tillitsvalgte og ledere møttes torsdag 29. oktober for å få ny inspirasjon til arbeidet som pågår i arbeidsmiljøgruppene. Bystyret har innstiftet en egen pris til den enheten som yter den beste servicen overfor sine brukere. Prisen deles ut hvert år på Arbeidsmiljødagen, og ble delt ut torsdag 29. oktober. De tre nominerte var Trondheim eiendom, Trondheim bydrift og Kultursenteret ISAK. Prisen på 20 000 kroner ble delt ut av konstituert rådmann Olaf Løberg
  Carl-Erik Eriksson
 • 20150916 cle 025.jpg
  administrasjon
  konferanse
  kraftsamling
  ledelse
  seminar
  styringskraft
  Kraftsamling: Undring, ledelse i team, medarbeiderskap og avtakking av to populære toppledere var noen av ingrediensene da det 16. september var samling for alle enhetslederne i kommunen. Ledelse i ruskevær – en ensom ting? Det var spørsmålet finansdirektør Olaf Løberg stilte.
  Carl-Erik Eriksson
 • 20150916 cle 024.jpg
  administrasjon
  konferanse
  kraftsamling
  ledelse
  seminar
  styringskraft
  Kraftsamling: Undring, ledelse i team, medarbeiderskap og avtakking av to populære toppledere var noen av ingrediensene da det 16. september var samling for alle enhetslederne i kommunen. Ledelse i ruskevær – en ensom ting? Det var spørsmålet finansdirektør Olaf Løberg stilte.
  Carl-Erik Eriksson
 • 20150916 cle 023.jpg
  administrasjon
  konferanse
  kraftsamling
  ledelse
  seminar
  styringskraft
  Kraftsamling: Undring, ledelse i team, medarbeiderskap og avtakking av to populære toppledere var noen av ingrediensene da det 16. september var samling for alle enhetslederne i kommunen. Ledelse i ruskevær – en ensom ting? Det var spørsmålet finansdirektør Olaf Løberg stilte.
  Carl-Erik Eriksson
 • 20150916 cle 022.jpg
  administrasjon
  konferanse
  kraftsamling
  ledelse
  seminar
  styringskraft
  Kraftsamling: Undring, ledelse i team, medarbeiderskap og avtakking av to populære toppledere var noen av ingrediensene da det 16. september var samling for alle enhetslederne i kommunen. Ledelse i ruskevær – en ensom ting? Det var spørsmålet finansdirektør Olaf Løberg stilte.
  Carl-Erik Eriksson
 • 20150916 cle 021.jpg
  administrasjon
  konferanse
  kraftsamling
  ledelse
  seminar
  styringskraft
  Kraftsamling: Undring, ledelse i team, medarbeiderskap og avtakking av to populære toppledere var noen av ingrediensene da det 16. september var samling for alle enhetslederne i kommunen. Ledelse i ruskevær – en ensom ting? Det var spørsmålet finansdirektør Olaf Løberg stilte.
  Carl-Erik Eriksson
 • 20150916 cle 020.jpg
  administrasjon
  konferanse
  kraftsamling
  ledelse
  seminar
  styringskraft
  Kraftsamling: Undring, ledelse i team, medarbeiderskap og avtakking av to populære toppledere var noen av ingrediensene da det 16. september var samling for alle enhetslederne i kommunen. Ledelse i ruskevær – en ensom ting? Det var spørsmålet finansdirektør Olaf Løberg stilte.
  Carl-Erik Eriksson
 • 20150603 ghl 061.jpg
  administrasjon
  kraft
  kraftsamling
  ledelse
  organisasjon
  styringskraft
  Styringskraft ble arrangert på Scandic Lerkendal 03.-04.juni . Finansdirektør Olaf Løberg.
  Carl-Erik Eriksson
 • 20150603 ghl 012.jpg
  administrasjon
  kraft
  kraftsamling
  ledelse
  organisasjon
  styringskraft
  Styringskraft ble arrangert på Scandic Lerkendal 03.-04.juni . Finansdirektør Olaf Løberg.
  Carl-Erik Eriksson
 • 20150603 ghl 062.jpg
  administrasjon
  kraft
  kraftsamling
  ledelse
  organisasjon
  styringskraft
  Styringskraft ble arrangert på Scandic Lerkendal 03.-04.juni . Finansdirektør Olaf Løberg.
  Carl-Erik Eriksson
 • 20150603 ghl 011.jpg
  administrasjon
  kraft
  kraftsamling
  ledelse
  organisasjon
  styringskraft
  Styringskraft ble arrangert på Scandic Lerkendal 03.-04.juni . Finansdirektør Olaf Løberg.
  Carl-Erik Eriksson
 • 20150603 ghl 063.jpg
  administrasjon
  kraft
  kraftsamling
  ledelse
  organisasjon
  styringskraft
  Styringskraft ble arrangert på Scandic Lerkendal 03.-04.juni . Finansdirektør Olaf Løberg.
  Carl-Erik Eriksson
 • 20150603 ghl 010.jpg
  administrasjon
  kraft
  kraftsamling
  ledelse
  organisasjon
  styringskraft
  Styringskraft ble arrangert på Scandic Lerkendal 03.-04.juni . Finansdirektør Olaf Løberg.
  Carl-Erik Eriksson
 • 20150603 ghl 064.jpg
  administrasjon
  kraft
  kraftsamling
  ledelse
  organisasjon
  styringskraft
  Styringskraft ble arrangert på Scandic Lerkendal 03.-04.juni . Finansdirektør Olaf Løberg.
  Carl-Erik Eriksson