Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

 • Strategisk ledelse
  Trondheim kommune
  Terese Samuelsen
  Direktørene
  Strategisk ledelse
  Bak fra venstre: Byutviklingsdirektør Einar Aassved Hansen, Nærings-, miljø- og samferdselsdirektør Kristian Dahlberg Hauge, Kultur- og idrettsdirektør Ola By Rise, Finansdirektør Olaf Løberg, Oppvekst- og utdanningsdirektør Lasse Arntsen. Foran fra venstre: Helse- og velferdsdirektør Wenche P. Dehli, Kommunedirektør Morten Wolden, Organisasjonsdirektør Trude Kjeldstad
 • Strategisk ledelse
  Trondheim kommune
  Terese Samuelsen
  Direktørene
  Strategisk ledelse
  Bak fra venstre: Byutviklingsdirektør Einar Aassved Hansen, Nærings-, miljø- og samferdselsdirektør Kristian Dahlberg Hauge, Kultur- og idrettsdirektør Ola By Rise, Finansdirektør Olaf Løberg, Oppvekst- og utdanningsdirektør Lasse Arntsen. Foran fra venstre: Helse- og velferdsdirektør Wenche P. Dehli, Kommunedirektør Morten Wolden, Organisasjonsdirektør Trude Kjeldstad
 • Strategisk ledelse
  Trondheim kommune
  Terese Samuelsen
  Direktørene
  Strategisk ledelse
  Bak fra venstre: Nærings-, miljø- og samferdselsdirektør Kristian Dahlberg Hauge, Kultur- og idrettsdirektør Ola By Rise, Finansdirektør Olaf Løberg, Byutviklingsdirektør Einar Aassved Hansen, Foran fra venstre: Helse- og velferdsdirektør Wenche P. Dehli, Kommunedirektør Morten Wolden, Organisasjonsdirektør Trude Kjeldstad, Oppvekst- og utdanningsdirektør Lasse Arntsen.
 • Strategisk ledelse
  Trondheim kommune
  Terese Samuelsen
  Direktørene
  Strategisk ledelse
  Bak fra venstre: Nærings-, miljø- og samferdselsdirektør Kristian Dahlberg Hauge, Kultur- og idrettsdirektør Ola By Rise, Finansdirektør Olaf Løberg, Byutviklingsdirektør Einar Aassved Hansen, Foran fra venstre: Helse- og velferdsdirektør Wenche P. Dehli, Kommunedirektør Morten Wolden, Organisasjonsdirektør Trude Kjeldstad, Oppvekst- og utdanningsdirektør Lasse Arntsen.
 • Rolf Ivar Svensli
  portrett
  wenche dehli
  Wenche Dehli, helse- og velferdsdirektør fra 15.02.2021.
 • Rolf Ivar Svensli
  portrett
  wenche dehli
  Wenche Dehli, helse- og velferdsdirektør fra 15.02.2021.
 • Rolf Ivar Svensli
  portrett
  wenche dehli
  Wenche Dehli, helse- og velferdsdirektør fra 15.02.2021.
 • Rolf Ivar Svensli
  portrett
  wenche dehli
  Wenche Dehli, helse- og velferdsdirektør fra 15.02.2021.
 • Rolf Ivar Svensli
  portrett
  wenche dehli
  Wenche Dehli, helse- og velferdsdirektør fra 15.02.2021.
 • Rolf Ivar Svensli
  portrett
  wenche dehli
  Wenche Dehli, helse- og velferdsdirektør fra 15.02.2021.