Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

 • Strategisk ledelse
  Trondheim kommune
  Terese Samuelsen
  Direktørene
  Strategisk ledelse
  Bak fra venstre: Byutviklingsdirektør Einar Aassved Hansen, Nærings-, miljø- og samferdselsdirektør Kristian Dahlberg Hauge, Kultur- og idrettsdirektør Ola By Rise, Finansdirektør Olaf Løberg, Oppvekst- og utdanningsdirektør Lasse Arntsen. Foran fra venstre: Helse- og velferdsdirektør Wenche P. Dehli, Kommunedirektør Morten Wolden, Organisasjonsdirektør Trude Kjeldstad
 • Strategisk ledelse
  Trondheim kommune
  Terese Samuelsen
  Direktørene
  Strategisk ledelse
  Bak fra venstre: Byutviklingsdirektør Einar Aassved Hansen, Nærings-, miljø- og samferdselsdirektør Kristian Dahlberg Hauge, Kultur- og idrettsdirektør Ola By Rise, Finansdirektør Olaf Løberg, Oppvekst- og utdanningsdirektør Lasse Arntsen. Foran fra venstre: Helse- og velferdsdirektør Wenche P. Dehli, Kommunedirektør Morten Wolden, Organisasjonsdirektør Trude Kjeldstad
 • Strategisk ledelse
  Trondheim kommune
  Terese Samuelsen
  Direktørene
  Strategisk ledelse
  Bak fra venstre: Nærings-, miljø- og samferdselsdirektør Kristian Dahlberg Hauge, Kultur- og idrettsdirektør Ola By Rise, Finansdirektør Olaf Løberg, Byutviklingsdirektør Einar Aassved Hansen, Foran fra venstre: Helse- og velferdsdirektør Wenche P. Dehli, Kommunedirektør Morten Wolden, Organisasjonsdirektør Trude Kjeldstad, Oppvekst- og utdanningsdirektør Lasse Arntsen.
 • Strategisk ledelse
  Trondheim kommune
  Terese Samuelsen
  Direktørene
  Strategisk ledelse
  Bak fra venstre: Nærings-, miljø- og samferdselsdirektør Kristian Dahlberg Hauge, Kultur- og idrettsdirektør Ola By Rise, Finansdirektør Olaf Løberg, Byutviklingsdirektør Einar Aassved Hansen, Foran fra venstre: Helse- og velferdsdirektør Wenche P. Dehli, Kommunedirektør Morten Wolden, Organisasjonsdirektør Trude Kjeldstad, Oppvekst- og utdanningsdirektør Lasse Arntsen.
 • Carl-Erik Eriksson
  direktører
  ledelse
  ledergruppa
  ledergruppen
  rådmann
  rådmannens ledergruppe
  Kommunaldirektør for helse og velferd, Helge Garåsen, Kommunaldirektør for byutvikling, Einar Aassved Hansen, Kommunaldirektør for kultur og næring Ola By Rise Kommunaldirektør for finansforvaltning Olaf Løberg Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Camilla Nereid, Rådmann Morten Wolden, Kommunaldirektør for organisasjon, Elin Rognes Solbu
 • Carl-Erik Eriksson
  direktører
  ledelse
  ledergruppa
  ledergruppen
  rådmann
  rådmannens ledergruppe
  Kommunaldirektør for finansforvaltning Olaf Løberg Kommunaldirektør for helse og velferd Helge Garåsen Kommunaldirektør for kultur og næring Ola By Rise Kommunaldirektør for byutvikling Einar Aassved Hansen Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning Gunn Røstad rådmann Morten Wolden Kommunaldirektør for organisasjon Elin Rognes Solbu
 • Carl-Erik Eriksson
  administrasjon
  direktør
  ledelse
  Direktør for kultur og næring, Ola By Rise